Van Goud tot Geld

logo Rekenmaatjes

Workshop
Van goud tot geld; geldrekenen zonder verwarring.

​Een boeiende ontdekkingstocht waarin diverse wiskundige activiteiten spelenderwijs worden verkend.

We gaan je inspireren!

groep 4,5,6

Rekenen met geld.

Geld is niet weg te denken in ons dagelijks leven.

Het neemt dan ook een belangrijke plaats in, in de rekendidactiek.

Maar rekenen met geld geeft ook problemen:

 • Euro’s en centen worden door elkaar gebruikt; 2 maatsystemen.
 • De verschijningsvorm; we zien alleen een getal
 • Kommagetallen
 • Geld is rekenen op formeel niveau.

Het formele geld zorgt voor een spanningsveld in de didactiek.

De workshop.

Om met (komma)getallen te kunnen werken, wordt voorkennis verondersteld. Maar hoe is die voorkennis opgebouwd? We gaan stap voor stap het fundament leggen.

Om greep te krijgen op kommagetallen is inzicht in ons getalsysteem van doorslaggevend belang. Dit getalbegrip wordt in hoge mate gevoed door geld

 • We gaan het geldsysteem opnieuw uitvinden.
 • We gaan de getallen vullen.
 • We zoomen in op de ijsberg didactiek.
 • Je staat boven de stof; de rekenmethode verbeteren en aanvullen.

Met de kennis en de ervaring die je opdoet in de workshop, in combinatie met de ideeën en de materialen die je meekrijgt, ben je in staat om leerlingen te helpen en ervoor te zorgen dat ze met inzicht ‘gecijferd’ worden.


Pluspunten:

 • Compacte theoretische verdieping.
 • Gebaseerd op de praktijk.
 • Kan bij elke methode worden ingezet.

 • Bijpassend materialenpakket staat voor je klaar.
 • Geld concretiseren zodat getallen de waarden weergeven.
 • Ijsbergdidactiek; gelaagdheid in je rekenonderwijs

Geef inhoud aan getallen.


Data workshops
schooljaar ’23 – ’24

DATAtijdstipLOCATIE
dinsdag 12 december 202316.00 tot 19.30 uurTilburg, Nazarethstraat 76 – Locatie kan in overleg

Er wordt gezorgd voor een broodjesmaaltijd

Kosten € 285,- exclusief b.t.w. per deelnemer

Dit bedrag is inclusief een bijpassend leermiddelenpakket ter waarde van € 130,-

“Je hebt als leerkracht gelijk zin om het samen met de kinderen in de klas toe te passen.”


Maarten Akkermans, leerkracht

Contact