Rekenhuis

Leuk dat je meer wilt weten over Rekenhuis.

Mijn naam is Saskia van den Hout. Als dochter uit een onderwijsfamilie kon het bijna niet anders dan dat ik naar de PABO zou gaan. Onderwijs is gewoon een prachtig vak!


Als leerkracht in het basisonderwijs zocht ik naar antwoorden op vragen waar  ik tijdens het vak rekenen tegenaan liep. Bij het regionaal ontwikkelcentrum gecijferdheid voor het basisonderwijs, van Frans en Lucy Moerlands, vond ik die antwoorden. Ik ben door Frans, een (inter)nationaal educatief ontwerper, onderzoeker, rekendidacticus, methodeschrijver én oud leerkracht, opgeleid. 

Ik merkte dat de betrokkenheid, het begrip en het plezier bij de leerlingen groter werd. Ik raakte zo enthousiast en was overtuigd, deze kennis moest gedeeld worden! Ik besloot het roer om te gooien. Ik ging me verder professionaliseren, richtte mijn bedrijfje Rekenmaatjes op en startte met trainingen geven aan leerkrachten.


Inmiddels is Rekenmaatjes een maatje groter en zijn we uitgegroeid tot het Rekenhuis. We bieden met trots materialen aan met een hoge didactische kwaliteit. Die krijgen uiteraard bijzondere aandacht tijdens onze opleidingsmomenten.

Foto van Saskia van den Hout. Eigenaar van Reken-huis.eigenaar

Het rekenonderwijs

Eén blik in de huidige reken-wiskundemethodes laat zien dat een groot deel van de rekenles bestaat uit het maken en oefenen van sommen. Daar stoppen zowel leerkrachten als leerlingen veel energie in.

Problemen worden vaak pas zichtbaar op het formele niveau: een kind krijgt die tafels maar niet geautomatiseerd of weet nog steeds niet vlot het antwoord op 6 + 7.

De remediëring, van dit soort problemen, vindt vaak op somniveau plaats. Er worden kopieerbladen en materialen verzameld, om de sommen alsnog te laten automatiseren. Helaas vaak zonder gewenst resultaat.

Onze aanpak

In plaats van in te zetten op het herhalen, oefenen en remediëren van sommen, richten wij ons op activiteiten om het drijfvermogen volgens de ijsbergdidactiek te funderen.

De ijsbergmetafoor maakt duidelijk dat het maken van sommen slechts het topje van de ijsberg vormt.

De werkelijkheid schuift langzaam in de som.

Onder het wateroppervlak zit het drijfvermogen van de ijsberg. Daar maken de kinderen concreet en actief kennis met rekenbegrippen en -strategieën, ontwikkelen ze getalbegrip in verschillende contexten en uiteenlopende voorstellingswijzen. Als kinderen zich geen mentaal beeld van een getalstructuur kunnen vormen, blijven ze tellend rekenen en overbelasten ze hun werkgeheugen.

Wiskunde is heel wat anders dan formules van buiten leren. Neem ½ : ¼. Je kan de kinderen een regel of trucje leren: breuk x omgekeerde breuk. De leerlingen passen dat dan gewoon toe. Je kan de leerlingen ook laten ervaren dat ¼ twee keer in ½ past. Kiezen voor de inzichtelijke weg levert meer leerwinst op.

Tijdens de route door de ijsberg wordt steeds een stukje werkelijkheid teruggebracht tot haar wiskundige essentie. Stapsgewijs worden kinderen door een zorgvuldig inzichtelijk proces geleid, met goed uitgekiende materialen. Het onderscheiden van deze gelaagdheid in de ijsberg maakt zichtbaar, dat oefenen óók in eerdere fasen van het leerproces noodzakelijk is.

De praktijk

Mooi dat het probleem in beeld is maar….

Hoe kom ik aan activiteiten die inzetten op het drijfvermogen van de leerling? Waar haal ik materialen vandaan? Mijn lesprogramma is al overvol! Herkenbare vragen die terecht bij je naar boven komen. Rekenhuis heeft krachtige leertrajecten en passende didactische materialen ontwikkeld die gebaseerd zijn op geconstateerde problemen uit de praktijk.

Ons aanbod richt zich vooral op de ontwikkeling van het drijfvermogen. Voor het formele rekenen is er immers al voldoende op de markt.
De producten van Rekenhuis passen bij elke methode. Ze zijn makkelijk te implementeren in je rekenonderwijs en bieden mooie alternatieven.
Zo kun je een kwaliteitsslag maken in je rekenonderwijs.

Goed rekenonderwijs vraagt om professionaliteit

De man of vrouw voor de klas is het meest bepalend voor de rekenresultaten van de leerlingen. Om goed rekenonderwijs te kunnen geven, is kennis nodig over het leerproces én over de rekendidactiek. De trainingen en materialen van Rekenhuis dragen bij aan de ontwikkeling van deze professionaliteit.

Kijk rustig rond op onze site en laat je inspireren.

Wil je meer informatie over Rekenhuis of heb je een vraag?
Neem dan gerust contact met ons op.

Groetjes,  

+

=

Contact