Suggesties voor winkelkaartjes

Suggesties bij de winkelkaartjes.

Suggesties:

  • Zoek artikelen die samen €10-, kosten.
  • Maak koopsommen met als uitkomst €50,-
  • Of optellen: De aankoop van verschillende artikelen volgen op de lege getallenlijn ‘Hoeveel samen?’
  • Of aftrekken: De uitgaven volgen op de lege getallenlijn. Wat kan er nog gekocht worden?
  • Gebruik modelmateriaal of geld om het rekenwerk te ondersteunen of daadwerkelijk uit te voeren.
Winkelkaartjes met op de voorzijde een product en op de achterzijde het getalbeeld.
Getallen met een getalbeeld ondersteunen.

Contact