Suggesties bij getalboxen.

Suggesties bij de getalbox.

Suggesties:

  • Gebruik het voor getalverkenning.
  • Voor het resultatief tellen.
  • Het splitsen en samenstellen van getallen.
  • Optellen en aftrekken.
  • Vermenigvuldigen en delen.
  • Verkenning van het positiestelsel.
  • Zelfs voor het cijferen met grote getallen.
4×6 te moeilijk?
Maak het visueel!

Contact