Suggesties bij eieroosbeelden t/m 10.

Suggesties bij eierdoosbeelden t/m 10.

In te zetten bij:

  • Ontwikkelen van de gevoeligheid voor structuur.
  • Bevorderen van de ontwikkeling van het getalbegrip.
  • Splitsen en samenstellen.
  • Aanvullen tot 10.
  • Getalbeelden herkennen en automatiseren.
  • Getalverkennende activiteiten.
  • Omslag van telbare hoeveelheden naar werken met getallen.
  • Sommen tot 20 automatiseren (sluit perfect aan bij de bussommen.)
Kaartjes met op de voorzijde eierdoosbeelden en op de achterzijde het getal. Splitsen Rekenen tot 20.
Ook verkrijgbaar; eierdoosbeelden t/m 20

eierdoosbeelden t/m 10 klassikaal

Contact