Suggesties bij Reken Eierdoos met 10 magnetische eieren.

Suggesties bij Reken Eierdoos met 10 magnetische eieren.

In te zetten bij:

  • De ontwikkeling van het getalbegrip.
  • Omslag van telbare hoeveelheden naar werken met getallen.
  • Bussommen.
  • Getalbeelden automatiseren.
  • Getalstructuren herkennen.
  • Getalverkennende activiteiten.
  • Splitsen tot 10
  • Transfer van handelend rekenen naar de formele sommen.
    Een uitstekend alternatief voor het rekenrek.

Contact