1093200257463557

Page content

Problemen met rekenen in het basisonderwijs | Casus

Problemen met rekenen in het basisonderwijs | Casus

Problemen met rekenen, daar gaan we de aankomende weken aandacht aan schenken in deze blog. Reken-huis neemt je mee in een leerlingbegeleidings-traject. Er wordt in de benadering van de leerling steeds gekeken naar wat goed gaat en wat lukt. Door met volledige aandacht naar een leerling (of leerlingen) te kijken, ontwikkel je een vaardigheid die zorgt dat je dé aansluiting vindt bij een kind. Wanneer er vertrouwen is en wanneer het vellig voelt voor een kind dan is de basis tot leren geboren. Zo werkt Reken-huis! In de komende weken nemen we je in deze blog stap voor stap mee in dit traject.

Aan de slag met rekenproblemen: inleiding

In deze blog een verslag van het eerste contact met Mark. Werkmoment 1 is gericht op het creëren van duidelijkheid; veilig én positief!

Mark is een leerling uit groep 7. Net van basisschool gewisseld. Door verschillende factoren is er onvoldoende zicht op zijn leerontwikkeling. Mark heeft dyslexie en grote leerachterstanden op verschillende vakgebieden. Mark is een erg onzekere leerling. De leerkracht (juf) wil goed zicht krijgen op de cognitieve ontwikkeling van Mark om zo de juiste afstemming in leerstofaanbod te kunnen maken. Ze wil geen tijd verloren laten gaan.

Probleemanalyse: benadering van de rekenresultaten (CITO) op de Reken-huis manier

Mark heeft de afgelopen week de CITO E5-toets gemaakt en samen met de leerkracht is er voor gekozen om niet de standaard CITO-foutenanalyse uit te voeren. Deze foutenanalyse geeft namelijk niet de antwoorden op de hulpvraag van de leerkracht én ook niet op de onderwijsbehoeften die Mark laat zien. Er is gekozen voor een analyse op leerling-reactie.

 • Hoe kijkt de leerling zelf naar eigen vaardigheden?
 • Wat vertelt de leerling-reactie ons?
 • Wat kunnen we hiermee voor het onderwijs dat deze leerling nodig heeft?
 • Geeft deze analyse richting voor leerling-benadering en leerstof-aanbod?

Het volgende is in het eerste contactmoment gebeurd:

De CITO-opdrachten die door Mark niet goed waren gemaakt zijn gekopieerd en per opdracht losgeknipt.

Mark heeft vervolgens de volgende drie opdrachten gekregen:

 1. Lees alle CITO-opdrachten nog eens door en plak een oranje sticker op de opdracht die je lastig vindt om te lezen.
  (Deze opdracht is gegeven om meer duidelijk te krijgen waar Marks leesprobleem speelt en waar het rekenprobleem).
 1. Plaats de opdrachten waar ze volgens jou thuishoren:
  Problemen met rekenen probleemanalyse opdracht 2
 2. Mark, vertel eens wat je opvalt als je naar deze drie kolommen kijkt?
  Mark:

  • Ik heb eigenlijk niet zo veel fouten gemaakt in deze CITO-toets.
  • De twee opdrachten die ik moeilijk vond om te lezen, liggen in de laatste kolom.
  • De middelste kolom is het langst!

Met deze opmerkingen kun je als begeleider veel!

 • Bevestiging van de eerste opmerking van Mark zorgt voor een dikke smile bij hem! Hoe belangrijk is het dat een leerling die twijfel heeft over functioneren en kunnen een eigen opmerking positief bevestigd krijgt. Dat werkt ‘door’!
 • Wat betreft Marks tweede opmerking was het volgende voorstel een logische vervolgstap:

Scheiding van leesprobleem en het rekenprobleem van Mark

Zal ik de opdrachten aan je voorlezen en dat jij dan opnieuw kijkt in welke kolom je de opdracht plaatst?’

Problemen met rekenen blog casus Mark opdracht 24Mark vond het een goed plan. Samen gedaan. Eén van de twee moeilijk te lezen opdrachten (zie foto) verhuist daarna naar kolom 2.

Leesprobleem en rekenprobleem werden hierdoor gescheiden. Dat gaf duidelijkheid. Een soort van grip. Niet alleen voor mij als begeleider, maar zeker ook voor Mark.

Ten aanzien van Marks derde opmerking (De middelste kolom is het langst), lukte het hem niet om zelf een conclusie te trekken. Ik heb hem ‘geholpen’ door het volgende te zeggen:

De middelste kolom is het langst. Je vindt deze opdrachten moeilijk, maar je wilt ze wel aanpakken. Dat zegt iets over jou! Je bent een doorzetter! Dat is mijn conclusie. Is dat ook jouw conclusie?’ Mijn conclusie deed Mark zichtbaar goed. Hij vond dat ook van zichzelf!

Hoe verder met de aanpak van de rekenproblemen van Mark?

Volgende week:
Mark koos zelf een CITO-opdracht die hij aan wilde gaan pakken (uit kolom 2). Verbaast het je dat hij koos voor opdracht 24 (zie foto:) ? Mij niet!

Joost zet stoelen klaar voor de weeksluiting.
Hij kan 7 stoelen in een rij naast elkaar zetten.
Er zijn 56 stoelen.
Hoeveel rijen kan Joost met deze stoelen maken?

Lees volgende week hoe deze opdrachtverdieping verliep. Wil jij op de hoogte blijven van alle nieuwe blogs, filmpjes, rekenlessen en nog veel meer van Reken-huis?

Meld je dan hier gratis aan voor onze nieuwsbrief.

Lucy Moerlands
Als eigenaar en coach ben ik bij Reken-huis dagelijks bezig met dingen waar mijn hart sneller van gaat kloppen. Onderwijsprofessionals ondersteunen en adviseren, zodat zij kinderen goed kunnen begeleiden en helpen in een boeiend ontwikkelingsproces. Daarvan krijg ik energie. Als eerste aanspreekpunt voor leerkrachten, scholen en schoolbesturen, ben ik veel in contact met het werkveld en sta ik altijd klaar voor onze klanten.Kan ik je ergens mee helpen? Ik ben bereikbaar via lucy@reken-huis.nl

Comment Section

0 reacties op “Problemen met rekenen in het basisonderwijs | Casus

Plaats een reactie


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.