1093200257463557

Page content

Over Reken-huis

Hoe het allemaal begon

35 jaar geleden stonden we samen voor de klas. Samen inderdaad, we hadden dezelfde klas…

Frans werkte de ochtenden en Lucy de middagen.
Ook buiten de schooltijden was het onderwijs in onze belangstelling. We waren voortdurend op zoek naar aanknoping met de echte wereld waarmee we het onderwijs betekenisvol konden maken voor onze leerlingen. De werkelijkheid binnenbrengen in het onderwijs van alledag, daar ging het ons om en daar gaat het ons nog steeds om.

Het doet ons goed als we zien dat kinderen met plezier leren. Dat is toch de grote uitdaging van het onderwijs. Kinderen nieuwsgierig maken en leerhonger laten ontstaan. Daar begint het échte leren! Zo deden we dat in het verleden als leerkrachten voor de klas. We hadden bijvoorbeeld een broedmachine in de klas. De kinderen zagen de kuikentjes geboren worden. Het zorgde voor een rijke bron aan lesstof, vakoverstijgend onderwijs. Van groeiresultaten bijhouden, tot berekenen wat er aan voer nodig was, ontwerpen van kippenhokken, bouwtekeningen maken, daadwerkelijk timmeren van kuikenverblijven, tot verzorging en alles wat daarbij kwam kijken… enz.

Het vak rekenen had onze speciale aandacht. We merkten dat het rekenen vaak te formeel en te abstract was voor de leerlingen. Er hoorden stappen voor. Deze stappen zaten vaak niet in de methode en ook de materialen die zorgden dat leerlingen begrepen wat ze deden ontbraken. We konden dan niet rusten totdat we leermiddelen ontwikkeld hadden die ‘werkten’. Vaak betrokken we de leerlingen bij ontwerpactiviteiten. Het heeft zelfs een keer geresulteerd in een prachtig klein en handig meetinstrument ‘de Linialles’. Een uitgever bracht het dingetje op de markt. Supertrots waren onze leerlingen. Ze hadden van begin tot eind een grote stem in dit proces gehad. Wij waren niet minder trots. Zó wilden we werken in het onderwijs.

Zo willen we nog steeds werken in dat boeiende onderwijs.
We ‘broeden’ nog steeds…maar niet meer in onze eigen klas.
De broedmachine van toen heeft zich verplaatst naar Reken-huis.
Samen met leerkrachten, teams, rekencoördinatoren, directies en scholen zijn we elke dag bezig met een gezamenlijke missie: het maken van goed en mooi rekenonderwijs!

Frans Moerlands

 • Reken-huis eigenaar Frans Moerlandsruime ervaring als basisschoolleerkracht (10 jaar)
 • meer dan 8 jaar professioneel gewerkt als methode-auteur
 • ervaring opgedaan als ontwikkelaar / onderzoeker op het Freudenthal Instituut (Rekenweb – project speciaal Rekenen – projecten Vietnam / Indonesië)
 • als didactisch medewerker actief geweest in het speciaal onderwijs van Tilburg
 • oprichter / projectleider Parwo (Passend Reken-Wiskunde Onderwijs)
 • ontwerper van onderwijsconcepten en leermiddelen (van ijsberg tot Rekentafel)
 • samen met Lucy eigenaar van Reken-huis
 • verzamelaar, onderzoeker, atleet, ondernemer, ……

Frans is te bereiken via: frans@reken-huis.nl 

Lucy Moerlands

 • Reken-huis eigenaar Lucy Moerlandsruime ervaring als bassischoolleerkracht (25 jaar)
 • werkzaam geweest als remedial teacher en intern begeleider op verschillende scholen in het basisonderwijs (15 jaar)
 • educatief ontwerper van met name reken-leermiddelen
 • begeleider en coach van leerkrachten en teams op gebied van rekenen
 • mede-eigenaar van Reken-huis; het ontwikkelcentrum voor gecijferdheid voor het basisonderwijs

Lucy is te bereiken via: lucy@reken-huis.nl