1093200257463557

Page content

Dyscalculie en problemen met rekenen in het basisonderwijs

Dyscalculie is een term die je vaak hoort in het onderwijs. Het woord dyscalculie komt uit het Grieks en betekent letterlijk ‘slecht rekenen’. Vanuit onze Reken-huis activiteiten komen wij dagelijks leerlingen en leerkrachten tegen die worstelen met rekenproblemen.
Wat is er aan te doen? In de onderstaande video licht Frans kort toe hoe Reken-huis helpt bij het voorkomen en aanpakken van rekenproblemen.

Hoe ontstaan problemen met rekenen?

Dyscalculie en problemen met rekenenRekenen is een complex vak. In wezen zijn we bij rekenen bezig de ‘echte wereld’ te ‘vangen’ in abstracte symbolen:
in getallen, in bewerkingstekens,
in schetsen, in schema’s. Middelen die ons greep geven op de wereld: bij het winkelen, in ons werk, bij een studie enz.

Voor kinderen een grote ontdekkingstocht !
De begeleiding van dit proces vraagt een gerichte aanpak met een goede opbouw en krachtige hulpmiddelen. Onder druk van prestaties krijgen cruciale stappen in het ontwikkelingsproces onvoldoende aandacht of worden overgeslagen. Kinderen raken gefrustreerd en haken af. Het automatiseren lukt niet en het oefenen wordt een straf.
Op school en thuis.

Reken-huis helpt bij het voorkomen en aanpakken van problemen met rekenen!

Reken-huis heeft in de afgelopen jaren een ontwikkelingsgerichte didactiek ontwikkeld waarbij de focus ligt op het stapsgewijs opbouwen van kennis en vaardigheden. Wij ondersteunen professionals met trainingen, cursussen, workshops, begeleidingstrajecten en individuele coaching.

Daarnaast biedt Reken-huis een breed assortiment leermiddelen, om de aanpak concreet en haalbaar te maken. Passend gereedschap voor de leerkracht. Speels en effectief oefenmateriaal voor de leerlingen.

Dyscalculie, ‘slecht rekenen’ kan een probleem zijn,… maar ook een uitdaging!

Kunnen wij je helpen?
Of heb je vragen over onze manier van werken of mogelijkheden?

Neem gerust contact met ons op!